Pertsona Nagusien Kontseilua

Bizipozen laguntza eskaintzen diegu Pertsona Nagusien Kontseilu bat sortu nahi duten erakundeei. Gure ardatza kolektibo horretan eragina duten udalerriko esparru nagusiak dira: bakardadea, parte-hartzea, aniztasuna eta zaintzak.

Bizipozekin Pertsona Nagusien Kontseilua sortzea

Bizipozen ikuspegi konstruktibo, positibista eta integratzaile batetik lan egiten dugu. Erakundeak laguntzen ditugu Kontseilua sortzen:

  • Tokiko erakundeekin, eragileekin eta udalerrian interesa duten pertsonekin identifikatzea, mapatzea eta harremanetan jartzea.
  • Pertsona nagusiengan eragina duten udalerriko beharrak identifikatzeko euskarria.
  • Pertsona Nagusien Kontseiluaren eboluzioa sustatzen duten jarduerak diseinatzea.
  • Batzordeko ordezkarien eta erakundeen arteko komunikazioa erraztea.
  • Jarduerak zabaltzeko laguntza ematea eta komunikabideekin harremanetan jartzea.
  • Erreferentziazko profesionalekin koordinatzea, hitzaldien, foroen eta jardueren formatuan parte har dezaten eta ekarpenak egin ditzaten.
  • Pertsona Nagusien Kontseiluaren lan-saioak dinamizatzea.

Pertsona nagusientzat bizi-une bat irekitzen da, eta, ondo bideratuta, gizarteari ezagutza, esperientzia eta kalitateko denbora emateko aukera eman diezaieke.

Consejo de personas mayores

Bizipozen pertsona nagusi ahaldunak sustatzen ditugu. Prozesu horretan, elkarteak eta auzoak ordezkatzen dituztenek gobernu-organoei helarazten dizkiete haien eskaerak.

2022 urtarrila

kontseilu sortu dira

pertsona parte-hartzaile

Zure udalerrian Pertsona Nagusien Kontseilu bat sortzeko laguntza behar al duzu?

Zer da Pertsona Nagusien Kontseilua?

Pertsona Nagusien Kontseilua pertsona nagusiek eta haientzat lan egiten duten gizarte-eragileek parte hartzeko eta ordezkatzeko foroa da.

Zertarako balio dute Pertsona Nagusien Kontseiluek?

Pertsona Nagusien Kontseiluak organo aholku-emaileak dira. Helburua da informazioa, aholkua eta babesa ematea Zahartzaro Aktiboarekin lotutako ekimenak sustatu nahi dituzten pertsona edo erakundeei.

Zein da Pertsona Nagusien Kontseilu baten helburua?

Pertsona Nagusien parte-hartzea eta lankidetza bultzatzeko sortzen dira, beren premien arreta hobetzen duten zerbitzuen definizioan, jarraipenean eta plangintzan, bai eta haien eskubideen defentsan eta gizartean haien ongizatearen sustapenean ere.